Pozimowe sprzątanie dróg

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie w dniach od 31 marca do 13 kwietnia 2017 r. trwa pozimowe sprzątanie pasa drogowego dróg powiatowych w pięciu gminach.

Roboty będą prowadzone w sposób mechaniczny i ręczny – prosimy o uważną i ostrożną jazdę.

 

WYKONAWCY

  1. Gmina Alwernia – „GARDEN-TOM” Tomasz Gaudyn
  2. Gmina Babice – „PLON” Bogusław Budzowski
  3. Gmina Chrzanów – Firma „PLON” Bogusław Budzowski
  4. Gmina Libiąż – Firma „GARDEN-TOM” Tomasz Gaudyn
  5. Gmina Trzebinia –  AVR Sp. z o.o. w Krakowie