Od początku września odblaski obowiązkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w dniu 31.08.2014 r. wchodzi w życie zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym …

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, art. 11, ust. 4a z późn. zm.) zgodnie z którą „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.”

Teraz ustawodawca rozszerzył ten zapis na wszystkich, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Wyjątek dotyczy tylko pieszego, który będzie mógł poruszać się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych jeżeli będzie poruszał się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.Czytaj więcej na http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news-od-poczatku-wrzesnia-odblaski-obowiazkowe,nId,1487962#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Dotychczasowe zapisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nakładały taki obowiązek jedynie na osoby poniżej 15 roku życia.

Teraz ustawodawca rozszerzył ten zapis na wszystkich, którzy będą poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Wyjątek dotyczy tylko pieszego, który będzie mógł poruszać się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych jeżeli będzie poruszał się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone na przedniej i tylnej części ubrania, w sposób pozwalający na dostrzeżenie ich w światłach przez kierujących nadjeżdżających z obu kierunków.