Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2014 roku

 

O stan istniejących dróg powiatowych dba w ramach Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie – Dział Bieżącego Utrzymania, obowiązkiem którego jest zapewnienie właściwego stanu technicznego wszystkich elementów drogi, w skład których wchodzą:

 • jezdnia,
 • biegnący obok jezdni chodnik lub pobocze,
 • rowy przydrożne,
 • kanalizacja drogowa,
 • sygnalizacja świetlna,
 • pionowe i poziome znaki drogowe,
 • zieleń w pasach drogowych.
W 2014 roku Dział Bieżącego Utrzymania wykonał lub nadzorował następujące roboty drogowe związane z bieżącym (letnim) utrzymaniem dróg powiatowych:

1. Prace zlecone firmom zewnętrznym:

 • Remont cząstkowy nawierzchni (emulsja + grys): 2 503,43 m2
 • Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (emulsja + grys): 2 012,01 m2
 • Naprawa nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną: 1 517,18 m2
 • Ścięcie zawyżonego pobocza, w ilości: 4 143,6 m2
 • Odtworzenie/pogłębienie rowów: 2 745 m2
 • Montaż barier energochłonnych: 122 mb

2. Prace wykonane we własnym zakresie:

 • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 6,5cm: 995 m2 (wbudowano łącznie 164,5t masy mineralno bitumicznej „na gorąco”)
 • Remont cząstkowy nawierzchni w technologii „emulsji+grys”: 1285,5 m2
 • Cięcie pielęgnacyjne drzew: 15 sztuk
 • Wycinka samosiejek, krzaków – poszerzanie i podnoszenie skrajni: 29 667 mb
 • Wykoszenie poboczy oraz rowów o łącznej powierzchni : 811 550 m2
 • Ścięcie zawyżonego pobocza: 35 870 m2
 • Pogłębienie rowów na łącznej długości: 16 239 mb
 • Doraźne uzupełnienie ubytków w nawierzchni przy pomocy masy mineralno-bitumicznej „na zimno”: wbudowano 18,7 ton
 • Wyczyszczenie: 5103 mb korytek odwadniających, 1283 sztuk kratek ściekowych, 290 studzienek kanalizacyjnych, 10285 m2 jezdni z namulin
 • Utwardzenie i naprawa poboczy o łącznej powierzchni: 2 106,5m2
 • Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach: 2730,2m2
 • Zamontowanie: 22 luster drogowych, 278 sztuk pionowych znaków drogowych
 • Naprawa 428 pionowych znaków drogowych
 • Malowanie i odnowa 150 sztuk przejść dla pieszych oraz 32 987,65 mb (6068m2) pozostałych znaków poziomych.