Realizowane projekty Archive

UWAGA KIEROWCY!!!

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że: z powodu prac przy linii średniego napięcia nie działa

Przywrócenie ruchu na DP 1051K w Czyżówce

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w związku z zakończeniem inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej

Zamknięcie części drogi powiatowej przy ul. Długiej w Czyżówce

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że na czas od  04 do 30 listopada 2016r. została

Projekty dofinansowane z UE realizowane w latach 2016 – 2017

„Przebudowa części DP 1014K, ul. Piłsudskiego – pomiędzy skrzyżowaniami z DW 780 a ul. Wiklinową o

Przywrócenie ruchu na ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej

Od 11 grudnia 2015 roku zostaje przywrócony ruch na ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej

Wydłużenie terminu zamknięcia odcinka przebudowywanej DP 1027K – ul. Topolowej w Chrzanowie i Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa części DP 1027K – ul. Topolowej w Chrzanowie i