Bieżące utrzymanie letnie Archive

Utrudnienia w ruchu w związku z awaryjnym usuwaniem drzew w pasie drogi powiatowej DP 1033K w Grojcu

W związku z koniecznością usunięcia zagrożenia dla ruchu drogowego oraz na wniosek Nadleśnictwa Krzeszowice w dniach 24 – 25 sierpnia 2016

Utrudnienia w ruchu!

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w związku z koniecznością naprawy istniejącego wpustu ulicznego w dniu 21.07.2015 roku wystąpią utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu

Utrudnienia na odcinku drogi powiatowej – ul. Borowcowej w rejonie dzielnicy Rospontowa w Chrzanowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w dniu 29 maja 2015 roku na DP 1013K – ul. Borowcowa w rejonie dzielnicy

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2014 roku

  W 2014 roku Dział Bieżącego Utrzymania wykonał lub nadzorował następujące roboty drogowe związane z bieżącym (letnim)

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie od dnia 23 marca do 04 kwietnia 2015 r.

Podziękowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie składa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie podziękowania za pomoc w usunięciu niebezpiecznych drzew