Zwiększenie zakresu zamknięcia części DP 1027K – ul. Topolowej w Chrzanowie i Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa części DP 1027K – ul. Topolowej
w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210” Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje o zwiększeniu zakresu zamknięcia DP 1027K ul. Topolowej w Chrzanowie i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej.

Zamknięcie drogi nastąpi na odcinku 100 m od skrzyżowania okrężnego przy szpitalu do końca DP 1027K ul. Chrzanowska w Pile Kościeleckiej.

Informujemy również, iż dojazd od strony Trzebini ulicą Głowackiego
w związku z przedmiotowym zamknięciem będzie niemożliwy.

Zamknięcie odcinka przebudowywanej drogi nastąpi od dnia 1 października
do 31 października 2015r.

Wykonawcą inwestycji jest firma Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego
w Krakowie.

Zadanie pn. „Przebudowa części DP 1027K – ul. Topolowej w Chrzanowie
i ul. Chrzanowskiej w Pile Kościeleckiej od km 0+626 do km 3+210” jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.