Zmiana w funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnych na ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie

Na prośbę Burmistrza Chrzanowa motywowaną chęcią uniknięcia bezpośredniego kontaktu w użytkowaniu przycisku sygnalizatorów przejść dla pieszych oraz mając na względzie zaobserwowany znaczny spadek natężenia ruchu drogowego, PZD w Chrzanowie po konsultacji ze Starostą Chrzanowskim podjął decyzję o czasowym przełączeniu dwóch sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie w tryb sygnalizacji ostrzegawczej ze światłem pomarańczowym pulsacyjnym. Zmiana trybu pracy sygnalizacji świetlnej nastąpi od godzin popołudniowych piątku dn. 27.03.2020 – do odwołania.

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do istniejącego oznakowania pionowego i poziomego dróg.