Zarządzenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 16 marca 2020 roku

W związku z zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego z dnia 16 marca 2020 roku nr 26/2020 w sprawie organizacji pracy w okresie zagrożenia koronawirusem, zamknięty zostaje dla klientów budynek przy ul. Grzybowskiego 7a.

W związku z powyższym załatwianie spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie będzie możliwe tylko poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Zarządzenie Starosty dostępne jest od adresem:

http://www.powiat-chrzanowski.pl/aktualnosci/2020-03-16-zarzadzenie-starosty-chrzanowskiego-z-dnia-16-marca-2020-roku.html