W dniu 24 grudnia 2020r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

W związku ze świętem przypadającym na 26 grudnia w sobotę, będącą dniem wolnym od pracy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 29/2020  z dn. 01.12.2020r.  wyznaczył dzień 24 grudnia 2020r. jako dzień wolny od pracy.

W pozostałe dni PZD w Chrzanowie pracuje normalnie.