Zaproszenie do składania ofert na stanowisko robotnika drogowo-mostowego

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie poszukuje pracownika na stanowisko „robotnika drogowo-mostowego” do pracy w Dziale Bieżącego Utrzymania w jednostce.

Rodzaj i miejsce pracy:

  1. robotnik drogowo-mostowy, prace w zakresie bieżącego  utrzymania dróg i obiektów inżynierskich,
  2. miejsce wykonywania pracy – drogi powiatowe Powiatu Chrzanowskiego,
  3. wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze.

Wymagania dot. wykształcenia i posiadanych uprawnień:

wykształcenie min. zawodowe, preferowane średnie  o kierunku technicznym, prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy do prowadzenia pojazdów C+E, T oraz uprawnienia do obsługi urządzeń mechanicznych wykorzystywanych w drogownictwie.

Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7a (sekretariat) w terminie do 18.03.2016r.

Oferta ma zawierać: CV, list motywacyjny, kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

Treść ogłoszenia dot. poszukiwania pracownika do PZD