Zamknięcie ul. Jazdówki w Libiążu

W dniu 13.08.2015r na ul. Jazdówki w Libiążu będą prowadzone prace drogowe polegające na awaryjnej wymianie przepustu pod drogą oraz naprawa zapadniętego odcinka jezdni.

W związku z powyższym ul. Jazdówki (w okolicy posesji nr 8) w Libiążu, będzie w godzinach od 7.00 do 14.00  zamknięta dla ruchu.
Informację przygotował Piotr Jucha Z-ca Kierownika Działu Bieżącego Utrzymania

Ul. Jazdówki w  Lbiążu