Zamknięcie drogi powiatowej nr 1044K ul. Wodzińskiej w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż  w związku z budową wiaduktu kolejowego w ciągu  DP 1044K – ul. Wodzińskiej w Chrzanowie i ul. Sikorskiego  w Trzebini, w dniu 18 września od godz. 10.00 –  do odwołania nastąpi zamknięcie przedmiotowego odcinka drogi .

Objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t poprowadzony  zostanie poprzez ulice: Wodzińską, Zieloną, Europejską , DK 79, ul. Św. Stanisława, 1-go Maja i ul. Sikorskiego

Dla pojazdów ciężarowych objazd poprowadzony  będzie z wykorzystaniem autostrady A-4.

Prace budowlane prowadzone będą przez firmę Budimex  S.A.

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do oznakowania.

Mapa objazdu: