Zamknięcie czasowe ul. Lipcowej w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini” w dniu 12 lipca 2019r. będą prowadzone prace nawierzchniowe całą szerokością ulicy.

W związku z powyższym w dniu 12 lipca (tj. w piątek) od godz. 8.00 do godz. 13.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. Lipcowa, na odcinku pomiędzy drogą gminną ul. Kasprzaka a drogą powiatową nr 1044K – ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego. Następnie od godz. 14.00 do godz. 19.00 zostanie zamknięta dla ruchu ul. Lipcowa, na odcinku pomiędzy drogą powiatową ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego a drogą powiatową nr 1047K – ul. Grunwaldzką

Zarządca drogi dodatkowo informuje, że przedmiotowe prace nawierzchniowe będą prowadzone w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy i prosimy o ostrożną jazdę i korzystanie z dróg alternatywnych.

Inwestycja  realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini”  Poddziałanie 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.