Dopuszczenie do ruchu ul. Leśnej w Trzebini

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż  dopuszczono do ruchu  zamknięty odcinek ul. Leśnej w Trzebini.

Prace budowlane rozpoczęły się 29 października i polegały na wykonaniu nowej nawierzchni betonowej na odcinku 400 mb, wraz z niezbędnym odwodnieniem.