Wyłączenie z ruchu odcinka drogi Okleśna – Podłęże

PZD w Chrzanowie informuje, że w związku z przebudową fragmentu drogi powiatowej DP1022K Powiśle w miejscowości Okleśna, zostanie on od 7 października 2019r. całkowicie wyłączony z ruchu.
Komunikacja na odcinku Okleśna – Podłęże będzie możliwa objazdami, na podstawie uzgodnionego projektu organizacji ruchu.
Zakończenie prac zaplanowano na 18 listopada 2019r.