W dniu 5 czerwca 2015r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

W związku ze świętem przypadającym na 15 sierpnia w sobotę, będącą dniem wolnym od pracy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 9/2015  wyznaczył dzień 5 czerwca 2015r. jako dzień wolny od pracy.

W pozostałe dni PZD w Chrzanowie pracuje normalnie.

Zarządzenie Nr 9/2015 PZD

 

Budynek PZD w Chrzanowie