W dniu 24 grudnia 2021r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

W związku ze świętem przypadającym na 25 grudnia w sobotę, w dniu wolnym od pracy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 44/2021  z dn. 02.12.2021r.  wyznaczył dzień 24 grudnia 2021r. jako dzień wolny od pracy.

W pozostałe dni PZD w Chrzanowie pracuje normalnie.