W dniu 2 maja 2014r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

W związku ze Świętem 3 maja przypadającym w roku 2014 w sobotę, będącą dniem wolnym od pracy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie wyznaczył dzień 2 maja 2014r. jako dzień wolny od pracy.

W pozostałe dni PZD w Chrzanowie pracuje normalnie.

Budynek PZD-800