Przebudowa ul. Kasztanowej w Płokach

Trwa przebudowa części DP 1050K ul. Kasztanowej w Płokach. W związku z trwającymi robotami drogowymi przewiduje się utrudnienia w ruchu kołowym.

W związku z powyższym prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

Przewidywany termin zakończenia prac – nie później niż do 30 września 2015r.

ul. Kasztanowa w Płokach - DP 1050K