UWAGA!!! Zamknięta dla ruchu część ul. Gromieckiej w Libiążu i przejazd w kierunku Gromca

W dniu dzisiejszym, ze względu na odnalezienie przy rowie przydrożnym ul. Gromieckiej w Libiążu niezidentyfikowanego zbiornika z substancją mogącą mieć charakter potencjalnie niebezpieczny, Państwowa Straż Pożarna w porozumieniu z Zarządcą drogi oraz Policją podjęli decyzję o zamknięciu tego odcinka drogi do odwołania.

O dalszych decyzjach będziemy informować stosownie do rozwoju sytuacji.

Uprasza się użytkowników ul. Gromieckiej do korzystania z dróg alternatywnych do odwołania.