Utrudnienia w ruchu na ul. Długiej w Gromcu – DP 1009K

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że od dnia 08.07.2014 r. w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa części ul. Długiej w Gromcu – DP 1009K” planowane jest wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego polegającej na zamknięciu ul. Długiej na czas realizacji robót nawierzchniowych.

Termin realizacji robót od 08.07.2014 r. do 10.07.2014 r.

W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin realizacji może ulec zmianie.

ul. Długa w Gromcu

ul. Długa w Gromcu