Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Nadwiślańskiej w Mętkowie

W związku z robotami przygotowawczymi do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011K – ul. Nadwiślańskiej na odcinku od km 2+441 do km 5+299 i drogi powiatowej nr 1009K – ul. Chechlanej na odcinku od km 6+093 do km 6+989 w miejscowości Mętków gmina Babice” mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym.  

Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do oznakowania.

Zdjęcia: DP 1011K ul. Nadwiślańska w Mętkowie

 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011K – ul. Nadwiślańskiej na odcinku od km 2+441 do km 5+299 i drogi powiatowej nr 1009K – ul. Chechlanej na odcinku od km 6+093 do km 6+989 w miejscowości Mętków gmina Babice” realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”