Remont drogi powiatowej 1047K – ul. Grunwaldzka w Trzebini

logo_narodowy_program_pdl2008_2011mPROJEKT REALIZOWANY W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”

 

Remont drogi powiatowej 1047K – ul. Grunwaldzka w Trzebini

Lokalizacja: Gmina Trzebinia, Powiat Chrzanowski

Całkowity koszt: 4 819 796,43

  • Wartość dofinansowania  – 2 409 898 zł ( 50%)
  • Wartość wkładu własnego – 2 409 898, 43 zł ( 50%), w tym:
    • Gmina Trzebinia  – 803 299 zł:

Okres realizacji zadania :

  • 26 marca 2009 roku – 30 października 2009 roku

Długość odcinka drogi objętego wnioskiem 5 348 mb.

W ramach remontu wykonano:

  • przebudowę i dobudowę, w miejscu istniejącego utwardzonego pobocza ciągów komunikacji pieszej,
  • na skrzyżowaniach z drogami gminnymi zabudowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej – dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych,
  • wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej  – celem zwiększenia przepustowości przekroju drogowego jak również zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko (zmniejszenie emisji spalin i hałasu),
  • poprawę odwodnienia drogowego, wycinkę drzew znajdujących się w skrajni drogowej

 

Wszystkie te działania miały na celu poprawę komfortu jazdy jak  i zwiększenie przepustowości przekroju drogowego.