Remont drogi powiatowej 1013K – ciąg ulicy Borowcowej

logo_narodowy_program_pdl2008_2011mPROJEKT REALIZOWANY W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”

 

Remont drogi powiatowej 1013K – ciąg ulicy Borowcowej

Lokalizacja: Miasto Chrzanów, Gmina Chrzanów i Babice

Całkowity koszt:  5 026 584,87 zł  

 • Wartość dofinansowania  – 2 513 292 zł (50%)
 • Wartość wkładu własnego – 2 513 292 zł (50 %) – w tym:
  • dofinansowanie od Gminy Chrzanów – 1 000 000 zł

Okres realizacji zadania :

 • 18 marca 2009 roku – 30 października  2009 roku

Długość odcinka drogi objętego wnioskiem  6 330 mb.

W ramach remontu wykonano:

 • wzmocnienie nawierzchni jezdni
 • wprowadzenie jednolitego oznakowania poziomego,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi
 • remont kapitalny zatok autobusowych dla komunikacji zbiorowej,
 • zabudowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej
 • usuwanie przeszkód znajdujących się w skrajni drogowej (drzewa oraz istniejąca lilia telefoniczna).
 • zabudowę chodnika z kostki brukowej.

 

Wszystkie te działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego jak i pieszego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zwiększenie komfortu jazdy i przepustowości dróg.