Realizacje drogowe w latach 2007 – 2010

W latach 2007 – 2010 wyremontowano:

 • Chodniki o powierzchni około 58 tys. m2
 • Nawierzchnie jezdni o powierzchni około 254 tys. m2, to jest na długości około 42 km.
 • Zabudowano 41,5 km krawężników oraz 33 km obrzeży betonowych
 • W latach 2007 – 2010 na prace remontowo – inwestycyjne prowadzone na drogach powiatowych na terenie Powiatu Chrzanowskiego wydatkowano kwotę 50,5 mln zł
 • —W latach 2007 – 2010 Zarząd Powiatu Chrzanowskiego pozyskał dofinansowanie z budżetu gmin w kwocie 10,3 mln zł
 • —W latach 2007 – 2010 pozyskano również dofinansowanie ze środków pozabudżetowych w wysokości 15,4 mln zł
 • —Łączna wartość pozyskanych środków finansowych na realizacje prac remontowo – inwestycyjnych prowadzonych w latach 2007 – 2010 wynosi 25,7 mln zł co stanowi 50,8% wartości wykonanych robót.
WYBRANE REALIZACJE
 • PRZEBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM CHECHŁO W CIĄGU DP 1029K – UL. TRZEBIŃSKA W PILE KOŚCIELECKIEJ
 • BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY ASTRONAUTÓW W ŻARKACH
 • MODERNIZACJA  ULICY 22 LIPCA I UL. ŚW. STANISŁAWA W TRZEBINI
 • PRZEBUDOWA WIADUKTU W CIĄGU DP 1013K – ULICA BOROWCOWA W CHRZANOWIE
 • BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KASZTANOWEJ W PŁOKACH
 • PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA „SIEDMIU WLOTÓW” W LIBIĄŻU
 • BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. BRONIEWSKIEGO W GROMCU
 • REMONT NAWIERZCHNI UL. 1000-LECIA W TRZEBINI
 • REMONT NAWIERZCHNI I CHODNIKA  PRZY UL. 22 LIPCA W TRZEBINI
 • PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. PIŁSUDZKIEGO W ZAGÓRZU
 • PRZEBUDOWA ODCINKA DP – UL. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH I DROGI PRZEZ LAS
 • REMONT ULICY BOROWCOWEJ W CHRZANOWIE
 • REMONT DP 1047K – ULICY GRUNWALDZKIEJ W TRZEBINI
 • REMONT DROGI POWIATOWEJ „NA BUKOWNO”
 • PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1016K – UL. POGORSKA W CHRZANOWIE
 • PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DP – UL. WODZIŃSKA W CHRZANOWIE
 • PRZEBUDOWA CIĄGÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 1013K, 1015K, 1016K W CHRZANOWIE – W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013
 • PRZEBUDOWA CZĘŚCI DRÓG POWIATOWYCH 1026K, 1029K, 1032, 1033K NA TERENIE GMIN ALWERNIA I TRZBINIA W RAMACH MRPO NA LATA 2007-2013
 • REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1051K – ODCINEK PŁOKI – LGOTA
 • REMONT DROGI POWIATOWEJ 1011KM – UL. WIECZYSTA W ZAGÓRZU

 

Kliknij i pobierz prezentację z realizacji drogowych w latach 2007-2010 (3,6 MB) w formie pokazu slajdów programu Power Point.