Przywrócenie do ruchu ul. Florkiewicza w Młoszowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż zakończyły się prace remontowo-budowlane na ul. Florkiewicza w Młoszowej (DP 1043K).

W ramach prac remontowych przebudowano odcinek około 350 mb – w kierunku “Na wzgórze” do skrzyżowania z ul. Bożniową i Karniowicką (ok. 1250 m od ul. Spacery)

Droga 1043K została przywrócona do ruchu.