Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 1049K i 1052K przebiegających na terenie Gminy Trzebinia

logo_narodowy_program_pdl2008_2011mPROJEKT REALIZOWANY W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”

 

Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 1049K i 1052K przebiegających na terenie Gminy Trzebinia

Lokalizacja: Gmina Trzebinia, Powiat Chrzanowski

Dulowa, Karniowice, Psary, Myślachowice

Całkowity koszt: 6 369 825,04 zł

 • Wartość dofinansowania  – 3 000 000,00 zł
 • Wartość wkładu własnego – 3 369 825,04 zł, w tym :
  • Gmina Trzebinia  – 1 000 000  zł:
  • Firma „ART. – MLECZ” S.J – 5 000 zł

Okres realizacji projektu :

 • 29 marca 2011 roku – 31 października 2011 roku

Długość odcinków dróg objętych wnioskiem 6336 mb.

W ramach remontu wykonano:

 • przebudowę jezdni poprzez poszerzenie, wzmocnienie konstrukcji i wymianę nawierzchni
 • obustronne pobocza utwardzone
 • remont istniejącej kanalizacji deszczowej
 • przebudowę i budowę  chodników
 • przebudowę istniejącego systemu oświetlenia oraz nowych punktów świetlnych na istniejących słupach
 • remont skrzyżowań
 • remont 263 istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
 • budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, doświetlono dwa przejścia dla pieszych
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni w tym 8 przejść dla pieszych
 • w ramach kontynuacji odbudowano uszkodzony korpus drogowy uszkodzony przez potok
 • zbudowano 8 zatok autobusowych oraz przebudowano 2 zatoki

 

Wykonanie inwestycji miało na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,  zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zwiększenie komfortu jazdy i przepustowości dróg.