Prośba o ograniczenie wizyt w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i istniejącym zagrożeniem zarażenia prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich i załatwianie spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

DANE KONTAKTOWE:

e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

tel: 32 623-12-72; 32 623-46-87

Adres skrytki EPUAP: /PZD_Chrzanow/skrytka

Namawiamy też do skorzystania z zakładki „Załatw sprawę” : http://pzd-chrzanow.pl/zalatw-sprawe/ . Są tutaj dostępne wszystkie wzory wniosków oraz dokumentów. Osoby, które mają pytania mogą dzwonić pod numer tel. 32 623 12 72, lub 32 623-46-87 prosząc o połączenie z konkretnym działem lub osobą.