Prośba o udzielenie informacji odnośnie inwestycji drogowych planowanych przez PZD w Chrzanowie do realizacji, w 2024r. w Sołectwie Balin

    

Interpelacja

Odpowiedź na Interpelację