Prace na ul. Florkiewicza w Młoszowej

Rozpoczęły się roboty w związku z przebudową ul. Florkiewicza w Młoszowej  (DP 1043K) – odcinek około 350 mb – w kierunku „Na wzgórze” do skrzyżowania z ul. Bożniową i Karniowicką (ok. 1250 m od ul. Spacery)

Ze względu na wymianę nawierzchni prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Przewidywane jest również dwudniowe zamknięcie dla ruchu tego odcinka drogi – na czas układania nowej nawierzchni asfaltowej.

Za utrudnienia przepraszamy

ul. Florkiewicza w Młoszowej 2-800