Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie od dnia 23 marca do 04 kwietnia 2015 r. rozpoczęło się sprzątanie pozimowe pasa drogowego dróg powiatowych w pięciu gminach.

 

Roboty są prowadzone w sposób mechaniczny i ręczny – prosimy o uważną i ostrożną jazdę.

Od 9 kwietnia 2014 r. rozpoczną się sprzątania pozimowe pasa drogowego dróg powiatowych w pięciu gminach

Od 23 marca do 04 kwietnia  2015 r. rozpoczęło się sprzątanie pozimowe pasa drogowego dróg powiatowych w pięciu gminach