Otwarcie dla ruchu części DP 1026K – “serpentyny” pomiędzy Regulicami a Alwernią

Po przerwie zimowej od 21 marca otwarty dla ruchu został odcinek drogi powiatowej 1026K pomiędzy Regulicami a Klasztorem oo. Bernardynów w Alwerni – tzw. “serpentyny”.

Odcinek ten, stromy i kręty, biegnący zboczem klasztornego wzgórza, jest ze względów bezpieczeństwa zamykany na zimę.

 

Kierowców prosimy o ostrożną jazdę.