Komunikat! Zawieszenie przyjmowania stron w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chrzanowie

W związku z obowiązującym na obszarze Rzeczpospolitej  Polskiej stanem epidemii oraz koniecznością wzmocnienia ochrony przed koronawirusem (COVID-19) w trosce o najwyższe bezpieczeństwo Interesantów oraz pracowników tutejszego urzędu, z dniem 24 marca 2020 r. aż do odwołania – urząd został zamknięty dla klientów.

Dokumenty urzędowe należy składać profilem zaufanym poprzez ePUAP,  pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.  Kontakt z urzędem będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie, drogą pocztową lub elektronicznie.

Dodatkowo informujemy, że możliwa jest osobista wizyta w siedzibie PZD w sytuacji niecierpiącej zwłoki, która mogłaby wyrządzić niepowetowaną stratę lub spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego.

DANE KONTAKTOWE:

e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl

tel: 32 623-12-72; 32 623-46-87

Adres skrytki EPUAP: /PZD_Chrzanow/skrytka

Tekst Zarządzenia nr 06/2020 Dyrektora PZD