Demontaż uszkodzonego skrzydła wiaduktu w Okradziejówce

W godzinach nocnych między 19 a 20 lutym, ze względu na stan techniczny oraz bezpieczeństwo użytkowników drogi i kolei, zostało zdjęte skorodowane skrzydło wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 1040K – ul. Przyjaźni w Okradziejówce.

W związku z powyższym na tym odcinku drogi brak jest przejścia dla pieszych poprzez dotychczasowy wiadukt.

Prosimy mieszkańców o korzystanie z kładki dla pieszych, położonej nieopodal stacji kolejowej w Balinie.