Czasowe zamknięcie ul. Długiej w Czyżówce

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie jako inwestor oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu sp. z o.o.  jako wykonawca – informują, iż z powodu asfaltowania nawierzchni ul. Długiej w Czyżówce (DP 1051K)

w dniach 3 – 5 grudnia 2014 roku w godzinach 8.30 – 16.30 nastąpi czasowe wyłączeni z ruchu tej drogi na obszarze zabudowy sołectwa Czyżówka.

Objazd poprowadzony będzie drogą wewnętrzną w pobliżu ośrodka wypoczynkowego przy Elektrowni „Siersza”.

Prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za utrudnienia