Author Archive

Bieżące utrzymanie dróg (letnie)

O stan istniejących dróg powiatowych dba w ramach PZD w Chrzanowie Dział Bieżącego Utrzymania, obowiązkiem którego

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie od dnia 09

Utrudnienia na drogach powiatowych

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowaną przez Polskie Koleje Państwowe  realizacją zadania pn.: „Modernizacja linii

Realizacje drogowe w latach 2011 – 2013

W latach 2011 – 2013 wyremontowano: W latach 2011 – 2013 na prace inwestycyjne prowadzone na

Remont części drogi powiatowej nr 1026K w Regulicach na długości 710 mb i drogi powiatowej nr 1055K w Regulicach i Alwerni na długości 1690 mb

Projekt realizowanych w ramach Narodowego  Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –

Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 1049K i 1052K przebiegających na terenie Gminy Trzebinia

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”   Przebudowa ciągów dróg