PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011”   Remont drogi powiatowej