Bieżące utrzymanie letnie Archive

Zamknięcie ul. Europejskiej w Nieporazie

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w związku z wycinką drzew w dniu 20 marca 2015 roku, w godzinach od 8.00 do 12.00 

Od początku września odblaski obowiązkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, iż w dniu 31.08.2014 r. wchodzi w życie zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym …

Naprawy cząstkowe na drogach powiatowych

Uwaga!!! Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje o rozpoczęciu prac związanych z naprawą ubytków nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych. W

W dniu 2 maja 2014r. Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie nieczynny

W związku ze Świętem 3 maja przypadającym w roku 2014 w sobotę, będącą dniem wolnym od pracy, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Bieżące utrzymanie dróg (letnie)

O stan istniejących dróg powiatowych dba w ramach PZD w Chrzanowie Dział Bieżącego Utrzymania, obowiązkiem którego jest utrzymanie  właściwego stanu

Pozimowe sprzątanie dróg

Zgodnie z umowami zawartymi z firmami zewnętrznymi działającymi na zlecenie PZD w Chrzanowie od dnia 09 kwietnia 2014 r. rozpoczną się